Posted by mae

Construction and Silobas in the Russia-Ukraine War

17 May 2024

 

TR

Rus-Ukrayna Savaşı kuzey bölgemizde tüm şiddetiyle sürüyor. Özeliikle Doğu ve Güney Ukrayna’da Donetsk, Lyman, Mariopol ve Kharkov şehirlerinde gerçekleşen çok ağır çatışmalar ve bombardımanlar sonucu bahsedilen şehirlerde ciddi bir yıkım yaşandı. Tabi sadece bahsedilen bölgeler değil genel olarak  Rusların son 2 aydır artan füze saldırıları sonrası Ukrayna’nın birçok bölgesinde altyapı ve enerji hatları ciddi darbe aldı. Bu durum şu an bile Ukrayna halkını ciddi sıkıntıya sokmakta. Ancak tabi ki barış için daima umutluyuz ve hiçbir savaş sonsuza kadar sürmediği gibi bu savaşta sürmeyecek ve yaralar sarılacak. Bu süreçte MAS TRAİLER TANKER olarak bizler de bu yaraları sarmak için üstümüze düşeni yapmak istiyoruz. Altyapı, yapım-onarım ve inşaat çalışmalarında kullanılmak üzere çimento SİLOBAS imal ediyoruz ve bu ürünlerin Ukrayna’nın ayağa kalkması için kullanılmasını büyük bir sevinçle karşılarız.  

EN

The Russo-Ukrainian War continues with all its violence in our northern region. Especially in the Eastern and Southern Ukraine, the cities of Donetsk, Lyman, Mariopol and Kharkov suffered serious destruction as a result of heavy clashes and bombardments. Of course, not only the aforementioned regions, but in general, after the increased missile attacks of the Russians in the last 2 months, infrastructure and energy lines in many regions of Ukraine have been severely damaged. This situation is putting the Ukrainian people in serious trouble even now. But of course, we are always hopeful for peace, and no war lasts forever, and this war will heal and the wounds will heal. In this process, as MAS TRAILER TANKER, we want to do our part to heal these wounds. We manufacture cement trailer as known as SILOBAS to be used in infrastructure, construction-repair and construction works, and we welcome the use of these products to help Ukraine stand up.

RU

Русско-украинская война продолжается со всем своим насилием в нашем северном регионе. Особенно на востоке и юге Украины города Донецк, Лиман, Мариополь и Харьков понесли серьезные разрушения в результате тяжелых столкновений и артиллерийских обстрелов. Конечно, не только вышеперечисленные регионы, но и в целом, после участившихся ракетных ударов россиян в последние 2 месяца, инфраструктура и линии электропередач во многих регионах Украины сильно пострадали. Эта ситуация доставляет украинскому народу серьезные неприятности уже сейчас. Но, конечно, мы всегда надеемся на мир, и никакая война не длится вечно, и эта война заживет, и раны заживут. В этом процессе, как MAS TRAILER TANKER, мы хотим внести свой вклад в залечивание этих ран. Мы производим цементовозы под названием SILOBAS для использования в инфраструктуре, строительно-ремонтных и строительных работах, и мы приветствуем использование этих продуктов, чтобы помочь Украине встать.